Jelenlegi hely

hunyadi.peter

2018.12.01.
Pusztina
A Petőfi Programmal nem ért véget a szórványgondozás, legalább is némelyek számára. A Lajta-Szeret Egyesület tagjai a PSP szellemiségét folytatva, egyesületi keretek közt folytatják a határon túli magyar közösségek fejlesztését. Az ősz folyamán két...
2018.08.03.
Népművészeti tábor Pusztinán
Másodszor szervezte meg nyelvőrző gyermektáborát a Lajta-Szeret Egyesület, mely egykori PSP ösztöndíjasokból alakult, és célja a programban végzett munka egyesületi tevékenységi szintre emelése. Az egy hetes időszakban a pusztinai gyermekek olyan...
2017.08.22.
Táborzáró műsor
A moldvai csángó falvakban a magyar mint anyanyelv gyakorlatilag megszűnt. Néhány értelmiségi szülőt leszámítva a moldvai magyarok gyermekeikkel románul beszélnek, akik jobb esetben második nyelvként megtanulják még szüleik nyelvét, olykor...
2017.06.09.
A Tenkes Zenekar Szepsiben
A magyar népzene, a zenei anyanyelvünk, felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség. Korunkban hagyomány útján már nem kapjuk meg ezt, ezért újra fel kell fedeznünk, haza kell találnunk azokhoz a dallamokhoz, képekhez, érzésekhez, melyek...
2017.04.10.
Hanva_templom
A II. világháború végével a magyarság szenvedései nem értek véget. Edvard Benes, bukott cseh elnök a front átvonulását követően emigrációjából Kassára merészkedett, hogy a "szép új világ" kormányprogramját kihirdesse, és álmai...
2017.01.25.
Gömör
Tornalja, az egykori Gömör-Kishont vármegye járási székhelye, vasúti csomópontja – és egy nagy hagyományú tájegység központi települése. Mai ellehetetlenített közigazgatási helyzetében a város egyik fontos felemelkedési lehetősége a kulturális...
2016.11.03.
Turul szobor
70 évvel ezelőtt több tízezer magyart telepítettek ki a Csehszlovákiához visszakerült magyarországi területekről Csehországba, kényszermunkára. Házaikba szlovákokat telepítettek, elültetve magját a békétlenségnek is. Több év után némelyek...
2016.10.10.
Margonya
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata” - hangzott Dessewffy Arisztid, az Aradi Tizenhármak kivégzés előtti utolsó mondata. Földi maradványait a család 1850-ben az aradi vár sáncából "kicsempészve" a...
2016.09.02.
Népzenetábor Dél-Erdélyben
A Petőfi Sándor Program (PSP) örökségét továbbvivő Lajta-Szeret Egyesület újabb ifjúsági programja valósult meg Olthévíz közbirtokosságának erdei táborhelyén, a Bogáti-erdőben. A nyár utolsó hetében három Dél-erdélyi település, a vendéglátó...
2016.03.01.
Egy évszázados sincs az a hagyomány, hogy a protestáns egyházak kezdeményezésére különböző keresztyén felekezetek, minden év januárjától kezdődően összeülnek közösen imádkozni a Krisztusban való egységért. Hazai tájakon és Erdélyben alig 40 éves ez...

Oldalak