Jelenlegi hely

jeszenszky.melinda.terez

2020.03.17.
Március 15-ei megemlékezés Lupényban
Miként egész nemzetünk, úgy a szórványmagyarság számára is kellő fontossággal bír 1848. március 15-ének megünneplése. A mai válságokkal teli korszakban, e nap szimbolikus jelentéstartalmával erősíti összetartozásunk érzését.
2020.03.17.
Előadás Lupényban
A Lupény-Vulkáni Unitárius Egyházközség szervezésében Lupényban is bemutatkozott, a “Nagyszeben, Dél-Erdély határőre“ című előadás.
2020.01.28.
Csoportkep a bútorfestő szakkör néhány tagjáról
Már 3 esztendeje annak, hogy megszületett egy hagyományőrző szoba létrehozásának a gondolata a lupényi unitárius paplak földszinti helyiségében. Barna Szedák Katalin a Petőfi Sándor Program korábbi ösztöndíjasa az említett szoba egyik falára egy...
2020.01.17.
Mesekönyvek, társasjátekok, szemléltető eszközök érkeztek a CSODASAROKBA
A lupényi Mircea E. Elméleti Líceum magyar tagozatos kisdiákjai 2019-ben is rendkívül sikeres negyedévet zártak. A Zsil-völgyének társadalma erőteljesen elöregedő tendenciát mutat. A bányák bezárásával elindult a munkaképes fiatalok elvándorlása....
2019.12.02.
Adventi készülődés
Az Adventus latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés, tágabb értelemben reményteli várakozás, lelki felkészülés.
2019.11.18.
Tánc
Az egykoron tömbben elő magyarság Kárpát-medencei szórványosodása az utóbbi esztendőkben egyre aggasztóbb mértéket öltött. A kommunizmus erőltetett lakosságcseréje, majd később a munkahelyek megszűnése miatti elvándorlás megtette hatását.
2019.11.15.
Zsil-völgyi zarándokok Déván
Az unitárius hívek számára az esztendő fénypontja a dévai Dávid Ferenc Emlékzarándoklat. Ez alkalommal Erdély minden szegletéből érkeznek hívek a dévai várba, hogy leróják kegyeletüket az Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke sírjánál.
2019.10.30.
Szüreti bál Lupényban
A Kárpátok ölelésében a gyümölcs gyéren terem és nem is oly zamatos, mint máshol, mégis a lupényi magyarok egyik legfontosabb ünnepe az októberben megrendezett szüreti bál.
2019.10.04.
Az istentisztelet után a templom udvarán
“Arcod verítékével eszed kenyeredet” (Teremtés könyve) Az unitáriusok minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Ebből az alkalomból hálájukat és köszönetüket fejezik ki Istennek a mindennapi...
2019.09.16.
A dedikálás pillanatai
“Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? - a bölcsek azt tartják, ezek az emberi lét végső, tehát igazi kérdései “ (részlet a könyv előszavából)

Oldalak